Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.