Reiniging en Onderhoud

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

Door periodieke reiniging van de SB-Railing producten en materialen worden twee belangrijke doelen bereikt. U pleegt onderhoud waardoor enerzijds de levensduur wordt verlengd en anderzijds het fraaie uiterlijk behouden blijft. Dit geldt zowel voor de RVS- als de aluminiumproducten.

Onderhoud

Geen enkel materiaal is onderhoudsvrij, hoogstens onderhoudsarm. Vooral bij buitentoepassingen is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien geen of onvoldoende onderhoud plaatsvindt zal lichte vervuiling overgaan in hardnekkige vervuiling, hetgeen weer tot corrosie kan leiden. Corrosie, meestal concactcorrosie, gaat ten koste van het uiterlijk en kan uiteindelijk ook ten koste gaan van de duurzaamheid.

Oorzaken

Industrie, verkeer en maritieme invloeden zijn de grote boosdoeners als gevolg waarvan regelmatig onderhoud moet worden gepleegd. De mate van verontreiniging hangt af van de intensiteit van deze factoren. Ook de natuur kan vuil, chloriden en ijzerdeeltjes over grote afstand meenemen. Anderzijds helpt de natuur mee aan het reinigingsproces in de vorm van flinke regenbuien. Behalve de eerdergenoemde externe oorzaken kunnen ook de materiaalkeuze, oppervlaktebehandeling of een ontwerpfout een rol spelen. Meestal zullen deze factoren gezamenlijk bepalen hoe groot de mate van vervuiling is en daarmee de reinigingsmethode en frequentie.

Lichte verontreiniging

Licht verontreinigde metalen kunnen worden schoongemaakt met een alkalisch middel en nagespoeld met water. Bij hardnekkiger vuil kunt u een niet-krassend polijstmiddel gebruiken. Schurende of bijtende middelen zijn uit den boze. Bij een juiste schoonmaakfrequentie is een eenvoudige behandeling voldoende.

Zware verontreiniging

Zware of hardnekkige vervuiling (contactroest) is alleen door specialisten te behandelen. Vooral voor RVS hebben veel reguliere schoonmaak- of reinigingsbedrijven niet de expertise, noch de middelen om dit te verwijderen. Naast reinigen kan een specialist het RVS tevens zijn oorspronkelijke glans teruggeven. Voor meer informatie kunt u de contact opnemen met de medewerkers van SB-Railing.

Onderhouds-, reinigings- en beschermingsmiddelen van SB-Railing

Behalve de in de supermarkt of bouwmarkt verkrijgbare reinigingsmiddelen, zijn er ook speciaal voor aluminium en RVS ontwikkelde schoonmaakmiddelen. Uiteraard heeft SB-Railing een aantal uitstekende reinigingsproducten in haar programma. Voor reiniging bevelen wij SB-Cleaner aan (art.nr. 6740.01) en voor aangetaste oppervlakken SB-Super Cleaner (art.nr. 6740.02). Vaak worden door gebouweigenaren schoonmaakcontracten afgesloten en kunnen de producten in het normale reinigingsschema worden meegenomen. Voor het opbrengen kunnen bijvoorbeeld borstels, doeken of lappen worden gebruikt. Let er op dat tijdens het inwrijven geen krassen ontstaan door vuil, zandkorrels en dergelijke. Schuur-, slijp- en polijstmiddelen mogen alleen worden gebruikt door specialisten.

Zie hieronder het resultaat van de reinigingsproducten van SB-Railing. 

 

                          

 

 Reinigingsproducten