Privacystatement / disclaimer SB Railing

Privacystatement / disclaimer SB Railing

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van IMS Belgium de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. IMS Belgium is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Er kunnen aan de site ook geen rechten worden ontleend. IMS Belgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en / of gedateerde informatie.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van lezers en adverteerders, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van IMS Belgium is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze lezers. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden / gelinkt van of naar deze site.


Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van IMS Belgium, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van IMS Belgium is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Als u meer informatie wilt, kunt u een E-Mail sturen IMS Belgium legt van abonnees gegevens vast. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over voor u relevante producten en diensten Als u hierop geen prijs stelt, kunt u een E-Mail sturen

Op de site van IMS Belgium staan hyperlinks naar andere websites. IMS Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar IMS Belgium verwijst. Ook is IMS Belgium niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

IMS Belgium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met E-Mail sturen